Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2014

Play fullscreen
PVNDV - FLOOR
Play fullscreen
Yung Gud ft. Little Cloud - a title is required

May 07 2014

2477 7768 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaiblameyou iblameyou

May 04 2014

Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viacytaty cytaty

April 26 2014

2253 05ae 420
Reposted fromsilentghost silentghost viapsychoviolet psychoviolet
Przyzwyczaili się. Popłakali, a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja. 
— Fiodor Dostojewski /Zbrodnia i Kara/
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

April 22 2014

Play fullscreen
Jamie xx - Girl

April 19 2014

Play fullscreen
Depeche Mode - Shake The Disease (Remastered Video)
2850 d59e 420
Reposted fromretaliate retaliate viapsychoviolet psychoviolet
3804 15ca 420
Reposted frommaua maua viadzass dzass
8601 7cc0 420
Reposted fromirresponsible irresponsible viacytaty cytaty

March 31 2014

Play fullscreen
GusGus - Crossfade (Original Mix)

March 23 2014

5697 004a 420

March 21 2014

Play fullscreen
Yung Gud - U Want Me

March 17 2014

Play fullscreen
Yung Sherman - All About You
6681 6fa8 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
7000 ed66 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
3930 4dc7 420
Reposted fromkniepuder kniepuder
Play fullscreen
Nuages - Stay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl